Nieuwsbrief V.v.E. “Houtwal” – december 2020

De laatste nieuwsbrief was van maart 2020 en in deze, inmiddels 91e nieuwsbrief van de V.v.E “Houtwal” willen wij een aantal onderwerpen de revue laten passeren. 

Een laatste blik op 2020

De herinrichting van het parkeerterrein: er zijn nog wat lopende zaken met betrekking tot de afwerking van dit project. Er staat gepland om uit te voeren: het plaatsen van parkeerborden en het aanbrengen van gele en witte strepen. Tevens wordt de beplanting langs de ingang van het parkeerterrein onder handen genomen.

De ledenvergaderingen van 2020: tijdens de ledenvergadering van maart 2020 werd Gerard Egelmeers (Houtwal 5) benoemd tot bestuurder.  Gerard zorgt inmiddels voor een welkome aanvulling op het voorbereiden en doen uitvoeren van de technische zaken die zich regelmatig voordoen. Gerard geeft aandacht aan de uitvoerende werkzaamheden die zich aandienen bij het onderhoud van de installaties: Electra, Water en Lift en bij de onderhoudscontracten voor Brandbeveiliging, Garagedeur, Glasbewassing, Schoonmaak, Ventilatiesysteem, Verlichting en het Riolering-Ontstoppingscontract. 

Binnen-schilderwerk: met de goedgekeurde meerjarige onderhoudsbegroting neemt het onderwerp binnen-schilderwerk begin 2021 een aanvang. Na 15 jaar bewoning worden de gemeenschappelijke ruimtes zoals de entrees, de gangen, de wanden en de deuren, inclusief de deurposten van uw voordeur in een frisse jas gestoken. De plafonds en gestucte wanden van alle verdiepingen worden gespoten in “gebroken wit”. Het overige binnen-schilderwerk blijft op de kleurstelling zoals deze is. Het schilderen van overige zaken beperkt zich tot het bijwerken van beschadigde delen. Tot zover het goede bericht. Een ander bericht is dat u vanwege de uitvoering volgend jaar de gemeenschappelijke ruimten volledig moet ontdoen van door u aangebrachte decoraties en meubilair. U hoort nog van ons wanneer het schilderwerk gaat plaatsvinden.

De voortgang van het onderwerp: CV-toestellen vervangen.
Wij hebben u persoonlijk met de brieven van 13, 14 en 16 juni 2020 over de voortgang van dit onderwerp uitvoerig geïnformeerd. Inmiddels is er een aantal leveranciers benaderd voor het maken van collectief aanbod voor het vervangen van de cv-toestellen. Mededeling over merken, modellen en de voorwaarden van het toekomstig gebruik en de maatregelen die daarbij horen, ontvangt u met de vergaderstukken van de ALV van 2021 of zoveel eerder als deze informatie beschikbaar komt. Indien u tussentijds over dit onderwerp vragen heeft, horen wij graag. Dan nog wat “klein nieuws”. 

Appartement 21 is te huur. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Makelaardij Kox in Veldhoven. Informatie vindt u ook op onze website www.vvehoutwal.com

Het oplossen van lekkages. Een moeizaam proces. Een eerste lekkage in de garage (nabij de papiercontainer) betreft een van de sanitaire afvoeren van het kinderdagverblijf. Dit onderzoek loopt nog. 
Bij de 2e lekkage aan de zuidzijde heeft het er alle schijn naar dat dit, na het verwijderen van radiatoren in het kinderdagverblijf, een loze en afgedopte leiding betreft die kennelijk is ingemetseld. 
Aan de noordzijde in de garage is de 3e lekkage uit de schacht opgelost. Een overlopende condens afvoer was de oorzaak.
De natte plekken aan de noord/oost muur van flat noord is opgelost door het afdichten van een ontstane opening tussen het stucwerk en het metselwerk op de 5e verdieping.

De kerstaankleding in de entrees: een woord van dank aan degenen die zich ook dit jaar weer hebben ingespannen om de kerstsfeer aan te brengen.

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het Grand Café: gaat niet door. U krijgt binnenkort een bericht van het Nieuwjaarsteam.

Wat ons brengt tot de kerst- en oudejaarsviering.

Ondanks alle beperkende maatregelen die wegens de coronasituatie van kracht zijn, wenst het bestuur u prettige kerstdagen, een leuke oudejaarsviering en vooral een gezond 2021.

Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur V.v.E. “Houtwal”
Jan Rijnbeek – Gerard Egelmeers – Jan Vaane