Nieuws 16 december 2020

Het uitvoeren van binnen-schilderwerk in 2021.
Na 15 jaar bewoning is het moment gekomen voor groot onderhoud aan het binnenschilderwerk. In overeenstemming met het door de ALV goedgekeurde meerjarenonderhoudsplan zal eerst  na planning een aanvang worden gemaakt met de uitvoering daarvan. Voor de uitvoering heeft onze beheerder het advies gegeven. Ter voorbereiding van het schilderwerk dienen er door de eigenaars een aantal voorzorgen te worden genomen. U krijgt tijdig bericht wat dit voor u betekent. (201211)

De taakverdeling binnen het bestuur is gewijzigd.
Met een besluit van de algemene ledenvergadering is de heer Gerard Egelmeers benoemd tot medebestuurslid van onze vereniging van eigenaars.  Voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in of aan ons appartementencomplex Houtwal 4-43 kunnen de leveranciers vanaf heden telefonisch of per e-mail met hem contact opnemen. Het betreft onderhoud aan elektra-voorzieningen, liften, hydrofoor, glasbewassing, garageroldeur, brandbeveiliging, wateronderzoek, lekkage detectie, ontstopping van leidingen en interieur schoonmaak. (201210)

Wij volgen het oplossen van een lekkage in de garage door een defect aan de vloerverwarming en een sanitair afvoer van het Kinderdagverblijf. (201203)

Wij volgen specifieke zaken van het tuinonderhoud:
-het herstellen van sporen in de grasmat veroorzaakt door de hoogwerker tijdens de glasbewassing van het huurgebouw (201104);
-het herstellen van een hekwerk bij een inrit van de tuin, veroorzaakt door de hoogwerker tijdens de glasbewassing van het huurgebouw (201106);
-het laten verwijderen van achtergelaten planten op ons perceel. (201128)
-het lopende onderhoud met o.a. het verwijderen van dode beplanting langs de inrit van het parkeerterrein en daarmee verband houdende herstelwerken.

Het toekomstig vervangen van cv-toestellen. Met een brief aan de directie van ‘thuis hebben wij de ondervereniging A5 (Houtwal 1), A6 (Houtwal 2-3) geïnformeerd over het toekomstig vervangen van cv-toestellen door de eigenaren/gebruikers die zijn aangesloten op het gecombineerd luchttoevoer- en verbrandingsgas-afvoerkanaal van de V.v.E. “Houtwal”. Dit betekent concreet dat alleen cv-toestellen met toestelclassificatie C43 toegepast kunnen worden. Inmiddels hebben wij een offerte aanvraag uitgezet bij 6 leveranciers. Wij hopen u over de uitkomst spoedig te kunnen informeren. (201103)

Wij volgen het verder afwerken van de Herbestrating P-terrein: het aanbrengen van verkeersaanduidingen en markeringen. (191229)

Aanpassingen aan het middenterrein, wij volgen een verzoek van het Kinderdagverblijf over de inrichting van het middenterrein, de speelplaats en het aanbrengen van zonwering. (191217)