Laatste nieuws

Actiepunten

Planning volgende maanden:

12 oktober-Brandblusmiddelen-pictogrammen aanduiding op brandkasten aanbrengen na de schilderbeurt.
12-oktober: Planning buitenglaswas 3;

Aanhouden tot gelegenheid zich voordoet:
Lekkage in kast @23 in behandeling.
Lekkage HWA in schacht flat Noord-noordgevel@5e verdieping; aanhouden tot regen;


Selecteer Verleden actiepunten om de afgehandelde actiepunten van vorige maanden te lezen.