Laatste nieuws

Heeft u een vraag over een van de lopende of afgewerkte actiepunten?
Neem dan even
contact op met het bestuur.

Lopende actiepunten

27/09/19-Burendag: lees nieuwsbrief-rgp
21/10/19-Liftonderhoud
24/10/19-Glaswas buiten (3)

Activiteiten in het Grand Café

Afgehandelde actiepunten

Het doel van de actiepuntenlijst is om de vragen, klachten en opmerkingen van eigenaars en bewoners onder de aandacht te houden en waar nodig deze punten ten uitvoer te geven aan de beheerder van de onze vereniging of aan de hoofdvereniging. Onder Lopende actiepunten vindt u tevens die zaken die bij ons onder de aandacht staan.

29/08/19-Vuilwaterpompen vervangen
26/08/19-glaswas binnenglas (2)
19/08/05-regulier liftonderhoud-Extra: knop-0-Noord
24/07/19-terrasbelazing-profielstrippen uitgeleverd
23/07/19-notulen ALV VVERGP 2019 beschikbaar
23/07/19-verhuizing zuid
12/07/19-reinigen hekwerk flat Noord [2894]
05/07/19-1e schoonmaak door Verhagen|Snels
03/07/19-glaswas buiten
03/07/19-lekkage aan raam zuid-4e-39 (met hoogwerker) [2739]
03/07/19-screens afhangen zuid-5e-40 (met hoogwerker) [2739]
30/06/19-AED in het Rundgraafpark beschikbaar
17/06/19-liftonderhoud-regulier OHC aan beide liften
11/06/19-lekkage berging HWA 31 [2867]
04/04/19-noodverlichtingsarmaturen-BG-N [13/06/19]
02/05/19-afsmeren kanaalplaten bij parkeerplaats 36 [DO]
08/05/19-controle brandblusmiddelen [contract]
06/05/19-glaswas binnen [contract]
25/03/19-lekkage garagemuren oost/noord [2766]
05/04/19-middendeur-overloopbalkon-6e zuid-[2775]
05/04/19/-deur trappenhal zuid 2e verdieping gangbaar maken [2721]
28/03/19-deurautomaten noord onttrekken aan groep noodverlichting [2777]
28/03/19-onderhoud noodverlichting-[contract]
27/03/19-cilinder deurautomaat-zuid gangbaar maken
26/03/19-onderhoud lijngoten en straatkolken
19/03/19-lekkage 6e zuid overloopbalkon [2763]
14/03/19-vervangen van de elektriciteitsmeters
11/03/19-vergaderstukken ALV zijn in uw bezit