Te Koop-documenten

Bij de verkoop van een appartementsrecht komen veelvuldig dezelfde vragen voorbij. De antwoorden hierop vindt u in bijgaande documenten, die u op verzoek kunt inzien in onze OneDrive. Mochten naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, neem dan even contact op met het bestuur. Wij helpen u graag.

Standaard documenten:

Modelreglement 1992
Akte van splitsing hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”
Akte van splitsing ondervereniging V.v.E. “Houtwal”
Huishoudelijk reglement: versie 15.1 per 22 april 2020
Energielabel: B geldt voor het gehele complex.
Bewonersverklaring ex. Art 26 Akte van splitsing bij overdracht
Gebruikersverklaring in geval van verhuur van het appartementsrecht

Pakket vergaderstukken, met daarin

De notulen van de 2 laatste algemene ledenvergaderingen
Begroting lopend boekjaar en toekomstig jaar
Exploitatieoverzicht laatste 2 afgesloten boekjaren
Servicekosten lopend en toekomstig jaar

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden voor 1 april. Indien aspirant kopers nader informatie van onze V.v.E. “Houtwal” willen ontvangen, wordt daarin voorzien door middel van onze website.