Voorlopige Agenda ALV 2019

 1. Opening
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jaarrekening boekjaar 2018 VvE Rundgraafpark
 8. Meerjarig onderhoudsplan 2019-2048 VvE Rundgraafpark
 9. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2020 VvE Rundgraafpark
 10. Jaarrekening boekjaar 2018 VvE Houtwal
 11. Meerjarig onderhoudsplan 2019-2048 VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2020 VvE Houtwal
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019
 14. Overige te behandelen voorstellen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Auteur: JanV

wordpress.com sites voor VvE Houtwal