Verhuistips

Verhuistips bij inhuizen en uithuizen.

Om een verhuizing soepel en zonder onnodige overlast voor de bewoners te laten verlopen vindt u hier een aantal aandachtspunten. Laat uw verhuisbedrijf of degene die u gaat verhuizen tijdig de situatie opnemen.

Meldt een verhuizing bij het bestuur (06 48 84 21 51)
De avond voor de verhuisdatum wordt de liftbescherming aangebracht.
Er wordt altijd verhuisd via de garage en niet via de begane grond.
De verhuiswagen/bus parkeert tegen de zuidmuur bij de fietsenstalling.
Laat de uitgang van de fietsenstalling vrij.
Zet de oranje pionnen voor en achter de verhuiswagen of verhuis bus.
Open de garage-roldeur met de “pijl-naar-boven-knop” op de bedieningskast. Wacht tot het groene licht brandt.
Bedek de sensor, anders gaat de deur na 15 seconden weer dicht.
Uitladen: zet de goederen in de garage bij de lift.
Bij een verhuizing door de lifthal zuid moet voor het tijdelijk openstaan van de deur naar de lifthal de spanning van de deurautomaat genomen worden. Vraag het bestuur.
Het handigst werkt: Een persoon in de garage die de lift naar beneden haalt en inlaadt en Een persoon op de verdieping die de lift naar boven haalt en uitlaadt.
Haal eerst de goederen uit de lift en zet deze in de gang.
De lift mag tijdens de verhuizing niet onnodig zijn geblokkeerd. Verhuiswagen/bus weg? Dan moet de garagedeur gesloten zijn.
Haal de bedekking van de sensor weg.
De garagedeur sluit automatisch na 15 seconden.
Eventuele schade ontstaan tijdens de verhuizing meldt u bij het bestuur.