Centrale verwarming.

Voor reparatie en onderhoud aan uw Centrale Verwarming, Mechanische Ventilatie en waterleidingen-toevoer of -afvoer belt u met:

Sankomij Installatietechniek BV,
Locht 25,
5504 KA VELDHOVEN
T: 040-253 48 90
E: info@sankomij.com

In de berging van de appartementen zijn een CV ketel met warmwatervoorziening en een mechanische afzuiging geïnstalleerd.

Centrale verwarming
Merk AWB type 3 HR24T uit 2005.
In de penthouses is dit een AWB type 3 HR28 , incl. boiler 120.02 uit 2005

Mechanische ventilatie
In de appartementen: Stork ventilatie- unit type CMLe 14/136
In de penthouses: CMLe14/4-5-24P

sankomij

Service en Onderhoudscontract
De eigenaars is per huishoudelijk reglement verplicht het cv- onderhoud 1-jaarlijks door een erkend installateur te laten verrichten.
Onderhoud en reparatie aan de Centrale Verwarming en eventueel Mechanische Ventilatie (CV/MV) worden uitgevoerd door SANKOMIJ.
Afspraken ten behoeve van voornoemd onderhoud worden individueel gemaakt door de installateur, als ook de verrekening van de bijbehorende kosten.