Activiteiten april 2018- maart 2019

Hierna volgt een overzicht van actiepunten die voorbij kwamen in de periode april 2018 t/m maart 2019. De actiepunten zijn alfabetisch op onderwerp gegroepeerd.
Er zijn 3 secties: VvE Houtwal-VvE Rundgraafpark en Gemeente Veldhoven.


VvE Houtwal

ALV, Bestuursinformatie en Nieuwsbrieven

Afval en Papiercontainers

 • 17/12/18-Rooster papiercontainers 2019 rondsturen
 • 30/03/18 I.v.m. Pasen werden de papiercontainers zaterdag 31/3 geleegd.

Brandblusmiddelen

 • 29/10/18 Brandblusmiddelen: afpersen DBL
 • 07/08/18 Controle brandblusmiddelen

Deuren en sloten

 • 23/01/19-vervangen van sleutelschakelaars in de lifthal zuid
 • 15/08/18 Deur trappenhuis flat Noord klemt; rep. 2455

Garage

 • 23/01/19-aanvullen strooizout
 • 07/11/18-sensor garageverlichting zuid hersteld
 • 07/11/18-dakafzuigventilator flat noord tikkend geluid verholpen
 • 21/07/18 Waarschuwingslampen garagerolder vervangen.
 • 08/06/18 Regulier onderhoud aan de garage ventilatie en gasdetectie
 • 06/06/18 Regulier Onderhoud aan de garagerolder

Intercom installatie

 • 01/10/18 Storing aan intercom zuid (2543) Call module vervangen.
 • 01/03/18 Beldrukker van de intercom flat Noord blijft soms hangen; er is een reparatieverzoek uitgezet (VVE-2288).

Glaswas

 • 23/10/18 Glaswas [3] onbereikbaar glas
 • 31/08/18 Glaswas binnen
 • 17/07/18 Glasbewassing uitgevoerd
 • 08/05/18 Glasbewassing Binnen

Legionella controle

 • 29/08/18 Legionella controle; geen afwijkingen

Lekkages in onze garage en aan ramen

 • 22/11/18-Lekkage parkeergarage HWA2 (2591/2); Lekkende afvoer van het Kinderdagverblijf.
 • 01/11/18-HWA1 lekkage bij parkeerplaat 29 (2591/1); lekkage is gestopt.
 • 30/08/18 Lekkage HWA doorvoer garagemuur noord  hersteld (2506)
 • 17/07/18 Lekkages aan ramen verholpen (#15).

Liftonderhoud

 • 11/02/19-Liften: regulier onderhoud .
 • 17/12/18-Planning liftonderhoud 2019 in website
 • 03/12/18-Liftonderhoud december
 • 22/10/18 Liftonderhoud oktober
 • 07/08/18 Liftonderhoud augustus
 • 04/06/18 Liftonderhoud juni
 • 30/05/18-Reguliere liftkeuring beide liften 08:00 tot 13:00; geen keuringspunten
 • 16/04/18-Liftonderhoud-23161-geen bijzonderheden

Privacy wetgeving

 • 25/05/18 Privacy :
  Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
  De inhoud van deze verordening kunt u hier lezen:
  Handleiding en Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
  Lees ook de pagina Privacy met de privacyverklaring die onze vereniging hanteert. Met de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving per 25 mei a.s. hebben wij aanleiding gevonden om het archief van onze VvE Houtwal op te schonen. Binnenkort ontvangt u als eigenaar de niet langer relevante correspondentie die wij in ons archief aantroffen, op uw postadres.
 • 07/05/18 Privacyverklaring opgenomen in deze website

Schoonmaak

 • 11/01/19-Achterblijvende schoonmaakkwaliteit 
  11/01/19-Controle schoonmaak (BG+3)
 • 03/01/19-Werkrooster schoonmaak 2019
 • 26/11/18-controle schoonmaakwerk; negatief
 • 10/11/118-achterblijvende schoonmaakkwaliteit
 • 24/09/18 Schoonmaak RVS delen van de liften manco; 28/09 OK

VvE Rundgraafpark

Bestrating

 • 14/11/18-herinrichten parkeerterrein
  Inventariserend gesprek met bestuur VvE-RGP en verkeersdeskundige
 • 13/09/18 Parkeerpaaltje t.o. vuilcontainer is vervangen (2518)
 • 04/09/18 Herstellen beschadigde bestrating door graafwerkzaamheden NKM
 • 22/01/18 Onderhoud aan bestrating looppad rondom RGP (VVE-2238).

Dakonderhoud

 • 12/12/18 Controle dakvalbeveiliging
 • 29/06/18 Reparatie aan de daklijst van app #43 (2390)
 • 29/06/18 Reparatie aan beluchting (2390)
 • 29/06/18 Reparatie aan afvoerkanaal Zuid/Oost (2390)
 • 13/06/18 Regulier onderhoud daken door DakAccent

Verlichting gemeenschappelijk

 • 06/01/19 Storing aan de verlichting parkeerterrein (2662).
 • 28/11/18 Armatuur hellingbaan vervangen (2624/1).
 • 25/07/18 Reparatie bolarmatuur hellingbaan.
 • 01/04/18 Er is schade gemeld aan een wandarmatuur van de buitenverlichting van de hellingbaan (VVE-2329).

Tuinonderhoud

 • 12/10/18 Graafwerkzaamheden voor aanleg drainage Meerhovendreef
 • 24/09/18 Achterstallig onderhoud sedumdak aangemeld; 28/09 OK.
 • 31/08/18 Opdracht aanleg drainage Rundgraafpark (2503)
 • 30/05/2018-Wateroverlast Rundgraafpark.  Behandeling van dit onderwerp en overige zaken die tijdens onze laatste ALV werden benoemd, is tijdens  de ALV VVERGP 2018 op 30-5-2018. Actie: wordt in gang gezet.

Vuilwaterpomp

 • 04/02/19 Onderhoud vuilwaterpomp door DAB

Gemeente Veldhoven

 • 05/04/18-defect aan ondergrondse afvalcontainers gemeld aan de gemeente en gerepareerd door het opnieuw programmeren van de bedieningsunits.

Auteur: JanV

wordpress.com sites voor VvE Houtwal