Gemeenschappelijke kosten

Verdeling van gemeenschappelijke onderhoudskosten tussen hoofdvereniging en ondervereniging A7.

De beschrijving van gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken staat verwoord in artikel 9 van de akte van hoofdsplitsing.  Dit artikel is hieronder nader uitgewerkt voor zover het specifieke kosten betreft die de ondervereniging V.v.E. “Houtwal” ten deel vallen.

Een totaaloverzicht is de “kruisjeslijst”

1. Bouw: de kosten van onderhoud en beheer van:

 1. de afwerklagen van de vloeren en overloopbalkons,
 2. de garageroldeur (1), 
 3. de deur (1) van de fietsenkelder, 
 4. de toegangsdeuren (8) op de begane grond, 
 5. alle hang en sluitwerk aan genoemde deuren.
  Deze deuren staan alleen ten dienste van de V.v.E. “Houtwal” en vormen de afscheiding tussen gemeenschappelijk en privé, waarbij privé gelezen moet worden als de eigenaar V.v.E. “Houtwal”.
 6. De afwerking van de overkapping van de entree Noord.

2. Installaties: de kosten van verbruik, onderhoud en beheer van:

 1. Luchtbehandeling (centrale afzuiging en Co2/lpg-installatie),
 2. Hemelwaterafvoer van de overloopbalkons,
 3. Riolering (niet zijnde privé); vanaf sifon tot aan de standleidingen,
 4. Gas (n.v.t.),
 5. Water,
 6. Hydrofoor, 
 7. Elektra,
 8. Telefoonaansluiting in beide liften,
 9. Liften, incl. keuring (flat Noord en flat Zuid),
 10. Alarm (n.v.t.),
 11. Systeem voor oproep en deuropeners (flat Noord en flat Zuid).

De kosten onder 2. Installaties, die niet volledig behoren tot de V.v.E. “Houtwal”, worden jaarlijks doorbelast aan de hoofdvereniging. Dit zijn:

 1. De relatieve kosten van het waterverbruik via de buitenkraan.
 2. De relatieve kosten van onderhoud en beheer van de hydrofoorinstallatie ten behoeve van ondervereniging A5 en A6.
 3. De kosten van gemeenschappelijk energieverbruik van de vuilwaterpomp, de hellingbaanverlichting, openbare verlichting en de hellingbaanverwarming.