Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten V.v.E. “Houtwal”
Als V.v.E. “Houtwal” sluiten wij (behalve voor Water) geen overeenkomsten af met een looptijd langer dan 1 jaar. De validatie van het continueren van een overeenkomst met een leverancier ligt verankerd in het tijdens een ALV goedkeuren van de begroting van boekjaar +1. Het afsluiten, beheer en beëindigen van overeenkomsten zijn uitbesteed aan onze beheerder. Een overzicht van onderhoudscontracten leest u onderaan deze pagina.

onderhoudscontract

Onderhoudscontracten V.v.E. “Rundgraafpark”
Onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken van het gehele complex worden geregeld door de hoofdvereniging. Wij dragen ons breukdeel bij aan de kosten van onderhoud dat worden uitgevoerd in opdracht van de hoofdvereniging. Deze contracten zijn hieronder aangegeven met xVvE Rundgraafpark. Ook deze kosten kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van de hoofdvereniging V.v.E. “Rundgraafpark”.

Onderhoudscontracten
Hieronder is een overzicht van zaken waarvoor onderhoud is voorzien. De kosten van een onderhoudscontract en reparatie aan gemeenschappelijke zaken van de V.v.E. “Houtwal” kunt u terugvinden in de jaarlijkse begroting en het exploitatie-overzicht van onze vereniging.

Overzicht van Technisch Beheer Contracten