Sleutelkluis

Sleutelkluis voor zorgverlening bij een calamiteit
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een -door een bewoner- gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkluis. Deze voorziening (die in bruikleen wordt verstrekt) is bestemd voor een bewoner die een zorgcontract met een alarmeringsfunctie heeft en waarbij het noodzakelijk is dat de zorginstantie toegang tot de woning verkrijgt.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde centrale deur-open voorziening voor zorgaanbieders neemt u altijd contact op met het bestuur.

Het is niet toegestaan door andere partijen een sleutelkluis te laten aanbrengen aan de deur van de woning of aan de gemeenschappelijke muur.

Sleutelkluis voor eigen gebruik.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging in gebruik zijnde sleutelkluisjes voor privégebruik neemt u altijd contact op met het bestuur.