Sleutelkluis

Sleutelkluis voor zorgverlening bij een calamiteit
Het bestuur van de VvE Houtwal voorziet in het kader van zorgverlening door een -door een bewoner- gecontracteerde zorginstantie, in een sleutelkluis. Deze voorziening (die in bruikleen wordt verstrekt) is bestemd voor een bewoner die een zorgcontract met een alarmeringsfunctie heeft en waarbij het noodzakelijk is dat de zorginstantie toegang tot de woning verkrijgt.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde deur-open voorziening voor zorgaanbieders neemt u altijd contact op met het bestuur.

Sleutelkluis voor eigen gebruik.
Voor het aanbrengen van de bij onze vereniging gehanteerde deur-open voorziening voor privebegruik neemt u altijd contact op met het bestuur.

Medio 2019 zal het intercomsysteem en het daaraan gekoppelde elektronische deur-open-systeem worden vervangen.
De verzorgende instanties krijgen, in verband met de herprogrammering van het systeem, daarvan tijdig bericht.