Hoe te handelen met Huisvuil, Glas, Papier, Plastic en KCA.

De afvalverwerking wordt geregeld door de gemeente Veldhoven. Voor het verwerken van het dagelijks huisvuil zijn er op ons terrein 3 ondergrondse containers geplaatst. Een 4e containers is geschikt voor alleen flessenglas. De bewoners van het Rundgraafpark hebben een gemeentepas voor het inwerpen van de huisvuilzakken. De toegangspas blijft eigendom van de gemeente en moet bij verhuizen bij de woning blijven. Bij verlies of diefstal van de toepgangspas kunt u tegen betaling een nieuwe toegangspas aanvragen bij de gemeente.

Storingen aan een container kunt u doorbellen naar 040-258 44 44 of via de website van de gemeente aanmelden.
Regulier worden de ondergrondse afvalcontainers op donderdag leeggemaakt.

  • PMD-Afvalzakken: Op woensdag worden de  PMD-afvalzakken opgehaald.
    Leg de plasticafvalzakken achter de containers.
  • Papier en karton wordt bij ons verzameld in de parkeergarage. Hiervoor zijn 2 blauwe containers beschikbaar.
  • KCA: In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met het bestuur: 0648 84 21 51.
    Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.
  • De papiercontainers worden door de bewoners op de ophaaldag voor 9:00 uur buitengezet bij de ophaalplaats en na leegmaken weer teruggezet. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Het werkrooster hangt op het mededelingenbord.
De papiercontainers worden in opdracht van de gemeente geleegd door de Fa. Baetsen:  0880 23 32 00.
U kunt informatie over afvalinzameling lezen op de website van Baetsen.