Hoe te handelen met Huisvuil, Glas, Papier, Plastic en KCA.

Storingen aan een container kunt u doorbellen naar 040-258 44 44 of via de website van de gemeente aanmelden.
Regulier worden de ondergrondse afvalcontainers op donderdag leeggemaakt.

  • PMD-Afvalzakken: Op woensdag worden de  PMD-afvalzakken opgehaald.
    Leg de plasticafvalzakken achter de containers.
  • Papier en karton wordt bij ons verzameld in de parkeergarage. Hiervoor zijn 2 blauwe containers beschikbaar.
  • KCA: In onze parkeergarage staan bij ingang van hal Zuid twee bakjes voor uw oude batterijen en lampen. Indien u ander Klein Chemisch Afval heeft dat u in de weg zit, (kwikhoudende producten, insecticiden spuitbussen, thinner, terpentine, verfresten, afbijtmiddelen of medicijnen), bel dan even met het bestuur: 0648 84 21 51.
    Wij zorgen ervoor dat het afval op juiste plaats wordt ingeleverd.
  • De papiercontainers worden door de bewoners op de ophaaldag voor 9:00 uur buitengezet bij de ophaalplaats en na leegmaken weer teruggezet. Normaliter worden de containers voor 12:00 geleegd.

Het werkrooster hangt op het mededelingenbord.
De papiercontainers worden in opdracht van de gemeente geleegd door de Fa. Baetsen:  0880 23 32 00.
U kunt informatie over afvalinzameling lezen op de website van Baetsen.