Afstandsbediening deuren.

Het bestuur van de VvE Houtwal verstrekt een afstandsbediening voor het -in aanvaardbare mate- wegnemen van aantoonbare beperkingen die een bewoner ondervindt bij het normale gebruik van de algemene toegangsdeuren (hoofdingang naast de postkast Zuid en achteringang Noord) en de deuren van de lifthal zuid en buitendeur fietsenstalling.
Deze afstandsbediening blijft eigendom van de VvE Houtwal en wordt in bruikleen verstrekt.

De vervangingskosten van de batterij, resp. de vervangingskosten bij verlies of diefstal van de afstandsbediening zijn voor rekening van de bewoner.


 • Deurautomaten: zie onderstaande tabel.
  • De deuren gemerkt met ### kunnen binnen worden geopend met een elleboog/drukschakelaar.
  • De deuren gemerkt met *** zijn voorzien van een ontvanger voor het op afstand openen.
0001-1965 Hoofdtoegangsdeur Noord bij de postkast  ### 
0002-3294 Achterdeur Noord bij de parkeerplaats   ### *** 

0001-1964 Hoofdtoegangsdeur Zuid bij de postkast   ### ***
0002-3295 Binnendeur Fietsenkelder naar lifthal zuid ### *** 

0002-3296 Binnendeur Garage naar lifthal zuid    ### ***
1000-5485 Buitendeur Fietsenkelder naar hellingbaan ### ***

Type afstandsbediening voor de hierboven genoemde deuren:
Type: TRC4 4-kanaals handzender voor ontvanger Wally.
Batterij: MN21
Deze V2 afstandsbediening is niet meer leverbaar en wordt vervangen door een HR Multi 3 afstandsbediening
Noot: de afstandsbediening wordt geleverd zonder programmering en moet nog op de gewenste deur(en) worden ingesteld.
LET OP: met deze afstandsbediening kan de garageroldeur NIET bediend worden.

Indien de garagedeur bediend moet worden plus max. 3 deuropeners is er een HR Multi2 afstandsbediening leverbaar.

Afstandsbedieningen voor eigen rekening
Voor degene die prijs stelt op een persoonlijke afstandsbediening voor het op afstand openen van max. 4 automatische deuropeners bestaat de mogelijk deze  voor eigen rekening aan te schaffen.
De kosten van een afstandsbediening bedragen ± € 43,50 (prijspeil 2017)
U neemt hiervoor contact op met het bestuur.