Legionella Controle.

In het kader van legionellapreventie zijn door het  Ministerie van VROM de inspectiediensten van de waterleidingbedrijven aangesteld om de naleving met betrekking tot de wetgeving legionellapreventie te controleren.

Voor de VvE Houtwal betekent dit het in stand houden van een beheersplan dat werd opgesteld naar aanleiding van een risicoanalyse. Deze gegevens worden bewaard in een map en is in het bezit en beheer van het bestuur.

Wat wordt er van ons verwacht:

1. Een temperatuur meting van het water van alle tappunten en een jaarlijkse controle van de brandslanghaspels. Zie overzicht in de map AQUA assistance onder tabblad 4.5
2. Een halfjaarlijkse monsteropname van 2 aanvoerende strangen naar de appartementen.
3. Na het vervangen van de hydrofoor in 2016 zijn ook de tappunten van Fysio en Kinderdagverblijf opgenomen in de monsteropname (tappunt 10 en 11) omdat deze deel uitmakenvan het centrale leidingnetwerk.

De verantwoordelijkheid voor legionellapreventie door de individuele eigenaren ligt achter de voordeur van het appartement en is daarom GEEN verantwoordelijkheid van de VvE Houtwal.

Controle warmwater tappunt in de werkkasten:
Norm: koud water <25°; warm water >60°
De warmwater temperatuur wordt maandelijks gemeten op de laatste vrijdag van de maand. Indien er afwijkingen zijn, wordt dit hier vermeld.

legionellacontrole

Monsteropname:
de onderzoeksrapporten van de monsteropnames zijn gearchiveerd in het centraal archief in de Legionella map (tab 6).