Hydrofoor installatie.

hydrofoor-duijv

Per 16 maart 2016 is de hydrofoorinstallatie vervangen. Deze installatie zorgt er voor dat ook op de hoogste verdieping er voldoende druk op de waterleiding is.

Onderhoud wordt jaarlijks gepland uitgevoerd. De eigenaars en onderverenigingen Fysio en KDV worden tijdig geïnformeerd over het eventueel afsluiten van het water.

De vervanging van deze installatie is opgenomen in het MJOP met een periodiek van 15 jaren.

Doorbelasten van de kosten van onderhoud en beheer:
Aangezien de onderverenigingen A5 en A6 aangesloten zijn op de hydrofoor dragen zij een relatief deel van de kosten van onderhoud en beheer. Deze kosten worden jaarlijks doorbelast aan de hoofdvereniging.