Onderhoudskosten VvE Houtwal.

verslagclubdagVerdeling van onderhoudskosten

Specifieke kosten die de VvE Houtwal ten deel vallen zijn:

Bouw:
de kosten van onderhoud en beheer van:

 • de garageroldeur (1),
 • de deur (1) van de fietsenkelder,
 • de toegangsdeuren (8) op de begane grond,
 • alle hang en sluitwerk aan genoemde deuren.
  Deze deuren staan ten dienste van de VvE Houtwal en vormen de afscheiding tussen gemeenschappelijk (VvE Rundgraafpark) en privé, waarbij privé gelezen moet wordt als de (40) eigenaars VvE Houtwal.
 • De afwerking van de overkapping van de entree Noord.
 • De afwerklagen van overloopbalkons (wado of tegels) en stucwerk.
 • Noot: de afwerklagen van de buitenruimtes zijn voor rekening eigenaar

Installaties:
de kosten van verbruik, onderhoud en beheer van:

 • Luchtbehandeling (afzuiging en CO2/LPG detectie-installatie)
 • Hemelwaterafvoer van de overloopbalkons
 • Riolering vanaf sifon tot aan de standleidingen (niet van privé)
 • Gas (n.v.t.)
 • Water (excl. de relatieve kosten van afname voor het kinderdagverblijf)
 • Hydrofoor (excl. de relatieve kosten t.b.v. kinderdagverblijf en fysio)
 • Elektra (excl. het breukdeel van de kosten van gemeenschappelijk energieverbruik van vuilwaterpomp, openbare verlichting en hellingbaanverlichting)
 • GSM Telefoonaansluiting (in beide liften)
 • Liften, incl. keuring (flat Noord en flat Zuid)
 • Alarm (n.v.t.)
 • Videosysteem (en deur-open installatie flat Noord en flat Zuid)

Na mededeling in de ALV2013 is deze nadere toelichting als een bijlage toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

Auteur: JanV

wordpress.com sites voor VvE Houtwal