Uitvoering Meerjarig Onderhoud.

Het planmatig onderhoud is onderverdeeld in:

  • Het planmatig onderhoud dat voor rekening van de hoofdvereniging VvE Rundgraafpark is en
  • Het planmatig onderhoud dat voor alleen voor rekening van de VvE Houtwal is.

Bij 1.: De hoofdvereniging VvE Rundgraafpark is sinds 2011 actief. Er zijn daarom geen gegevens van voorgaande jaren. De kosten van tuinonderhoud, verzekeren en meerjarig onderhoud zijn in de boekjaren 2005 t/m 2010 aan de hoofdvereniging per incident betaald en werden onttrokken aan de daartoe door VvE Houtwal opgezette reservering. Met ingang van boekjaar 2011 worden de kosten van exploitatie en planmatig onderhoud door de VvE Rundgraafpark voor ons breukdeel (277/1000e deel) toegerekend aan de VvE Houtwal. Een en ander is af te leiden uit de gegevens van de jaarlijkse begroting. In het hierna volgend overzicht zijn geen bedragen genoemd. De meerjaren onderhoudsplannen worden jaarlijks volledig behandeld tijdens de algemene ledenvergadering.


Planmatig Onderhoudsoverzicht hoofdvereniging VvE Rundgraafpark


Jaar 2007
Buitenschilderwerk gevelbekleding; Sikkens Technisch Advies 070406
Jaar 2010
Buitenschilderwerk gevelbekleding (houten delen oliën) In de MJOB 2009 waren de kosten van steigers niet nader gespecificeerd. Deze post werd aangepast.
Jaar 2011
Schilderwerk beton: het schilderen van de schansmuur. Het vervangen van de dilatatie kitvoeg. Het vervangen van de armaturen buitenverlichting hellingbaan. Op deze laatste post is door de leverancier een compensatie gegeven wegens de slechte kwaliteit van de oorspronkelijk gemonteerde armaturen.
Jaar 2012
Voor 2012 is geen planmatig onderhoud voorzien.
Jaar 2013
Uitgevoerd is Buitenschilderwerk. Sikkens Technisch Advies 121128; COT Inspectieverslag 130621; Sikkens bezoekrapport 131017

Jaar 2014
Periodieke taxatie is uitgevoerd voor bepalen van de opstalverzekering.
Jaar 2015
Er zijn voorzieningen opgenomen voor algemeen dakonderhoud en Schilderwerk, zijnde het olien van de 
rabatteren, buitenschilderwerk deuren en delen beschermd.
Jaar 2016
Uitgevoerd wordt in dit jaar het periodiek schilderwerk.
Technisch Advies TTA-PDH-P4283-2015-0;
Projectrapport no.: TPR-PDH-P4283-2016-2

De taxatie opstallen is opgenomen in het MJOP met een periodiek van 6 jaar.
De onderhoudspost Afstellen hang- en sluitwerk kozijnen (A) is verwijderd uit het MJOP en wordt voortaan per ondervereniging begroot. Dit onderhoud is voorrekening van de onderverenigingen en was abusievelijk opgenomen in het MJOP VVERGP. Zie kruisjeslijst 130423 en behandeld tijdens ALV2013.

Jaar 2017
Behandeling van het MJOP VvE Rundgraafpark tijdens de ALV VvE Houtwal


Planmatig Onderhoudsoverzicht ondervereniging VvE Houtwal


Jaar 2011
Het vervangen van de accu’s in de noodverlichting.
Jaar 2012
Voor 2012 is geen planmatig onderhoud voorzien.
Jaar 2013
In 2013 staat een vervanging gepland van de hydrofoor; de levensduur van de pompen is afgestemd op 10.000 uur; alvorens tot opdracht over te gaan, eerst kijken naar de urenteller. Zie Onderhoudscontracten – Hydrofoor.
Jaar 2014
Schilderwerk binnen: het bijwerken van beschadigde delen
Jaar 2015
Voorzien voor 2015 is het vervangen van de vluchtwegverlichting plus armaturen noodverlichting algemeen hallen.
In verband met de BTW verlaging die na juli 2015 niet meer van kracht is,  zullen ook de (in 2016) voorziene vervanging van TL armaturen incl. noodverlichting in de garage plaatsvinden.
MJOP 2015 Vervangen armaturen vluchtwegverlichting
MJOP 2015 Vervangen armaturen noodverlichting algem. hallen
MJOP 2015 Extra: het aanbrengen van bewegingsmelders garage.
MJOP 2015 Vervangen LED armaturen  in de fietsenstallingr
MJOP 2015 Aanbrengen van extra verlichting fietsenstalling
MJOP 2016 Vervangen TL-noodverlichting garage
MJOP 2016 Vervangen TL-armaturen garage
Jaar 2016
Op basis van de genoteerde draaiuren en storingen is in 2016 de hydrofoor vervangen na 14150+ draaiuren in maart 2016. De nieuwe hydrofoor is in het MJOP op basis van prijsniveau 2016 ingevoerd met een periodiek van 15 jaar. In 2016 vindt er schilderwerk plaatst aan de liftdeuren en liftposten.
MJOP 2016 Vervangen van liftarmaturen door led armaturen
Jaar 2017
Behandeling van het MJOP 2017 tijdens de ALV VvE Houtwal