Deurdrangers.

Op de deuren van het overloopbalkons zijn deurdrangers aangebracht.
De deurdrangers van de 2 hoofdingangen, achteringang Noord, fietsenkelder, toegang tot lift hal zuid (2) zijn vervangen door automatische deuropeners (BESAM). De afgenomen standaard deurdrangers zijn als reserveonderdeel opgeslagen in de algemene ruimte [3].

Het instellen van de mechanische deurdrangers wordt in voorkomende gevallen in eigen beheer verzorgd. Wanneer dit geen oplossing biedt, wordt bij het vastlopen van een deur op het kozijn (meestal op de onderdorpel) een klusbedrijf ingeschakeld. (Ticket aanmaken in Twinq)

Instellingen van de deurdrangers Dorma TS83
ApplicationFrameHost_2016-07-17_12-01-53

ApplicationFrameHost_2016-07-17_12-03-26

Het instellen van de deurdranger is tweeledig: de snelheid waarmee de deur gesloten wordt en de kracht die daarvoor nodig is. De kracht die nodig is, is afhankelijk van de deurbreedte. Met schroef (2) wordt de snelheid van de vergrendeling ingesteld in het gebied van 15⁰ tot 0⁰ van de deur. Draai linksom om de snelheid te verhogen. Draai rechtsom om de snelheid te verlagen. Met een inbussleutel 5 wordt de kracht van het sluiten ingesteld. In ons complex zijn de deuren 950 mm en is er dus minder kracht voor nodig dan bij deuren van 1400 mm. Te veel kracht geeft, wanneer de deur de laatste 15º sluit, een harde klap.