Handige weetjes

Welkom: naast datgene dat is geregeld (lees het huishoudelijk reglement), is dit een pagina met handige weetjes om zich snel dit pand en zijn omgeving eigen te maken.

Informatievoorziening, vragen, klachten, storingen:
het centrale telefoonnummer vindt u op de Contact pagina. Zet dit nummer even in uw telefoon.

nieuwsbrief

Internet en e-mail: onze centrale bron van dagelijkse geschreven informatie is deze website. Heeft u een vraag of opmerking, stuur dan een e-mail via deze website en maak gebruik van de contactpagina.
De Liftkoerier: dagelijkse informatie die voor u van direct belang is, hangt in de lift
Publicatieborden: in beide flats hangt in de entree een publicatiebord met mededelingen van langdurige aard.
Colportage is het van deur tot deur gaan met de bedoeling artikelen of diensten aan de bewoner(s) te verkopen. Colporteren in onze flats is niet toegestaan en colporterend bezoek wordt in voorkomende gevallen door het bestuur buiten de deur gezet.


Naar en op het complex

Busverbinding: tegenover flat Zuid (aan de zijde Meerhovendreef) is er een bushalte en een bushokje voor bus 403 die naar de Centraal Station Eindhoven rijdt. Schuin tegenover de flat Den Hoorn is bushalte 402, die dezelfde route naar Eindhoven CS rijdt.

houtwal-4-hoofdfoto

Complex Rundgraafpark  – de VvE Houtwal bestaat uit 2 flatgebouwen:
Flat Noord (huisnummers 4-21) ligt aan de parkeerhavens,
Flat Zuid (huisnummers 22-43) is de andere flat langs de Meerhovendreef.
In het lange flatgebouw zijn er huurappartementen van woonstichting ‘THUIS  (huisnummers 44-171). Er  is een Grand Café  op de begane grond. Er zijn activiteiten in het Atrium die tezamen met bewoners worden georganiseerd.
Een PostNL-brievenbus staat bij de ingang van het complex.

Openbaar terrein tussen de flats Noord en flat Zuid: er mogen absoluut geen auto’s op het parkeerdak wegens het beperkte draagvermogen van de tegels! De toegang tot dit terrein is daarom afgezet met niet te verplaatsen bloembakken.
Fietsenrekken: Bezoekers gebruiken de fietsenrekken.
Parkeren: alleen in de vakken, niet op het zebrapad en niet op de hellingbaan.
Verhuizen: via de parkeergarage en vooraf aanmelden bij het bestuur.

stortplaats-plastic

Ondergrondse afvalcontainers: defecte huisvuilcontainers meldt u bij de gemeente Veldhoven; neem in dat geval uw huisvuil weer mee terug. De containers worden wekelijks geledigd. Wees zuinig op het pasje. Verlies of defect kost u 15 euro! Een vervangende pas haalt u bij de gemeente.

Plastic huisvuil:
Iedere week wordt op woensdag plastic huisvuil opgehaald. Leg de zak met plastic afval tussen/achter de containers. Ter voorkoming van ongedierte is het verzoek de afvalzak op de ophaaldag niet eerder dan 07:30 uur daar te deponeren. Zakken voor plastic afval zijn gratis te verkrijgen bij de gemeente en in de supermarkt van uw keuze. LET OP: andere soort zakken worden NIET meegenomen!

Glascontainer:
ter voorkoming van geluidsoverlast voor de direct aanwonenden, geldt het verzoek om glas alleen overdag tussen 08.00 en 20.00 uur in de containers te deponeren.


Naar de Flats

Intercom: om uw naam in het bellentableau te wijzigingen: meldt dit even bij het bestuur en het wordt geregeld.

Postkast en naamplaatjes: de plaatjes NIET aan de buitenzijde verwijderen, maar van binnen uit de postkast met een satéprikker het plaatje er uit duwen. De JA/NEE plaatjes zijn verkrijgbaar bij het bestuur, evenals nieuwe naamplaatjes. Het bestuur verzorgd de inrichting van de postkast.

Toegang tot de flats: met de algemene sleutel; gebruik niet het slot van de deur, maar het daarnaast geplaatste schakelslot; de deur opent en sluit dan automatisch. Op diverse plaatsen zijn automatische deuropeners geplaatst. Voor afstandsbediening zie verdere info op onze website.

Bezoekers: nooit laten ‘meelopen’, maar altijd laten aanbellen!


In de flats

Liftgebruik: bij verhuizing dit even melden op #20, dan beschermt het bestuur de lift tegen beschadigingen. Om vanuit de flats in de parkeergarage te komen heeft u altijd de algemene sleutel nodig.

Schoonmaak: wekelijks op vrijdagmorgen worden beide flats onder handen genomen. Een lijstje met schoonmaaktaken hangt in het publicatiebord in de hal. Aangezien er iedere week slechts de vloer van een volledige verdieping wordt gezogen, zorgen de bewoners van de overige verdiepingen er voor dat tussentijds hun gedeelte bijgehouden wordt.

Stopcontacten: op iedere verdieping  zijn er wandcontactdozen in de gang voor incidenteel gebruik. Voor een doorlopend gebruik van de energievoorziening heeft u toestemming nodig van het bestuur.

Glaswas: 3x per jaar komt de glazenwasser om het ‘onbereikbare” glas te wassen; dit wordt aangekondigd in een liftkoerier. Het binnenglas wordt 2x per jaar onderhouden.

Brandslangkasten: de brandslangkasten moeten altijd vrij toegankelijk zijn en vrij te blijven van voorwerpen.

Bergkasten op de gang: naast de brandkast is er een bergkast voor gezamenlijk gebruik door de etage bewoners.

Nooduitgangen: op iedere verdieping zijn er twee nooduitgangen naar een overloopbalkon. Vanaf het overloopbalkon is in het trappenhuis de trap naar beneden. In de trappenhal is het niet toegestaan goederen en objecten te plaatsen. Op de gangen en overloopbalkon wordt een verplichte vrije doorgang van 90 cm gehandhaafd.


Postkast en naamplaatjes:

In de postkast is onder de klep van de brievenbus ruimte voor 2 naamplaatjes. De naamplaatjes zijn bij uitwisseling voor rekening van de vereniging. Het vervangen van de plaatjes MOET vanaf de binnenzijde van de brievenbus gebeuren. Het bestuur kan u hierbij behulpzaam zijn. Wijziging van de naam in het bellentableau en het bestellen van naamplaatjes en JA/Nee plaatjes wordt verzorgd door het bestuur.

Naar en in de Garage en Fietsenstalling

Garage inrijhoogte: opletten!! 2,10 meter; alleen parkeren in de vakken en rechtsom inrijden. De blauwe afstandsbediening is om de garageroldeur te bedienen; alleen om te openen en NIET om te sluiten. De garageroldeur gaat automatisch dicht na 15 seconden. Open de garagedeur dus niet eerder dan dat u voor deze deur staat en rijdt pas door met groen licht.

Verhuizen: verhuizend laden en lossen bij voorkeur buiten voor de garagedeur tegen de flatmuur; de deur fietsenstalling vrij laten. Zie ook de speciale pagina voor Verhuizen.

Stopcontacten: in de parkeergarage zijn er wandcontactdozen voor incidenteel gebruik. Voor een doorlopend gebruik van de energievoorziening heeft u toestemming nodig van het bestuur.

Stofzuiger: u kunt vrij gebruik maken van de stofzuiger om uw auto even uit te zuigen. In de parkeergarage is ter hoogte van de ingang liftportaal Zuid een stofzuiger aanwezig voor algemeen gebruik.
Vervangende stofzakken type OSLO zijn beschikbaar bij het bestuur. Bestelnummer 268 620 8184 Handyman Veldhoven.

Veegmachine: voor de jaarlijkse veegbeurt van de garage is er een veegmachine.
De veegmachine is in berging #2 aanwezig.

Papier en karton: in de parkeergarage staan 2 blauwe papiercontainers; deze worden op maandagochtend door onze bewoners buiten- en binnengezet en door de firma Baetsen geledigd.

Oude batterijen en lampen: in de parkeergarage staan 2 kleine afvalbakjes voor oude batterijen en PL/TL lampen. De oude types gloeilampen kunnen in de afvalcontainer.

Vanuit de lifthal naar de Fietsenstalling of Garage
Maak in de lifthal gebruik van de sleutelschakelaars die naast de liftdeur zijn aangebracht. Maak in de garage en fietsenstalling gebruik van de elleboogschakelaars om de deur naar de lifthal of naar buiten te openen. De buitentoegangsdeur tot de fietsenstalling is buiten voorzien van een sleutelschakelaar.
Plaats geen fietsen in de gangen naar de bergkasten. De fietsenstalling kent geen eigen plekken en is slechts toegestaan voor het plaatsen van fietsen en scootmobielen.

fietslaadpunt

Opladen scootmobiel en fietsen: in de fietsenberging zijn er 8 stopcontacten voor het opladen van accu’s van fietsen en scootmobielen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Houdt de fietsoplaadplek zo kort mogelijk bezet.


In het appartement

Terras – Buitenruimte

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte, gelegen op de [verdieping] met berging en parkeerruimte in de kelder, enz, enz. Ontleend aan de akte van splitsing behoort de buitenruimte tot het privé domein van de eigenaar. In de kosten van onderhoud en beheer zijn begrepen de kosten van onderhoud van de afwerklagen, zijnde het plafond van de buitenruimte, het witte stucwerk van de buitenruimte en de WADO-drain of een andere door het bestuur gevalideerde afwerklaag. Voor dit onderhoud is dus geen onderhoudspost opgenomen in het MJOP. In overeenstemming met de akte bepaalt de hoofdvereniging de kleur van het schilderwerk in het complex. Voor de buiten ruimte is de witte afwerklagen gekozen de kleur RAL 9001.

Centrale verwarming – Ventilatie

Voor reparatie en onderhoud aan CV, MV en waterleidingen, toevoer, afvoer Sankomij Installatietechniek BV,
Locht 25, 5504 KA VELDHOVEN
T: 040-253 48 90
In uw appartement is er continu afzuiging door een ventilator in uw berging. Deze afzuiging is aangesloten op de centrale afzuiging. Onderhoud van de eigen mechanische ventilator is gekoppeld aan uw onderhoudscontact van de CV of is in eigen beheer van de eigenaar.

Riolering- afvoer – verstopping

Wij hebben een “ontstoppingscontract” met Van der Velden, maar…het inroepen van deze storingsdienst is niet gratis wanneer de verstopping in de sifon zit. Controleer deze dus eerst zelf, voordat u belt.
U kunt rechtstreeks met van der Velden contact opnemen met het on-line formulier
Weet u niet waar u het zoeken moet?
Bel eerst even met een van de bestuursleden. Wij helpen u graag verder en voorkomen zo onnodige kosten.
Riolering en Ontstoppingsfonds ondergebracht bij Van der Velden :
Het contract voorziet in het ontstoppen van de gemeenschappelijke afvoer van de appartementen en in geval van verstopping van toilet, douche of keukenafvoer. Als de verstopping achter de syphon zit, melden u dit aan Van der Velden. De kosten van het contract zijn voor rekening van de VvE Houtwal.
De kosten van interventie door Van der Velden aan een appartement is voor rekening voor de vereniging wanneer er een verstopping of gebrek is vastgesteld dat zich achter de syphon bevindt.
Bij verstopping van een afvoer als gevolg van een verstopte syphon zijn de kosten van interventie voor rekening van de eigenaar.

Zonwering

Tijdens de bouw is op individuele basis (niet als meerwerk) zonwering en/of horren aangeschaft, conform kleurstelling en uitvoering. Lees in het Huishoudelijk reglement welke voorwaarden bij de aanschaf zijn bepaald. Het onderhoud en reparatie is voor rekening van de eigenaar. In geval van storing aan uw screens neemt u contact op met de leverancier en uitsluitend met het formulier van die pagina.
In geval van defecten als gevolg van stormschade wordt, behoudens het eigen risico van de vereniging, de schade gedekt door de opstalverzekering die door de hoofdvereniging is afgesloten. Eventuele schade meldt u bij het bestuur.

WhatsApp buurtpreventie

WhatsApp is een berichtendienst voor smartphones en computers. De app is ontworpen voor hedendaagse smartphones en maakt het mogelijk om via een internetverbinding met elkaar te chatten, bellen en onder meer foto’s, geluids- en video-opnamen en documenten met elkaar te delen. WhatsApp wordt ook steeds vaker gebruikt in buurten om de veiligheid te vergroten. Zogenaamde buurt-WhatsApp-groepen zijn hierin een bekend fenomeen geworden in de media en in het straatbeeld middels straatborden. Onderzoek van Tilburgse Universiteit toonde aan dat deze buurtgroepen zorgden voor gemiddeld 40% minder inbraken. Binnen onze vereniging hebben wij een 6 personen tellende buurt-WhatsApp-groep.

Onderhoud in eigen beheer

Technisch beheer
een aantal beheerstaken doen wij als eigenaren zelf. Denk aan het buitenzetten van de papiercontainer, vegen van de garage, indien nodig het stofzuigen van uw gangpad, etc. Ook sommige technische zaken hebben wij in eigen beheer, zoals de werking van afstandsbedieningen, registraties in de intercom, noodvoorziening defecte bestrating, het sluiten van deuren en deurdrangers, kortom op alle zaken waar wij direct geen onderhoudscontract voor afsluiten.
Hieronder een overzicht van de activiteiten:

  • Afstandsbedieningen: het afstellen, testen en vervangen van de batterij .
  • Deurdrangers: het bijstellen van beweging.
  • Garageroldeur: opheffen van incidentele storingen.
  • Informatieborden: het bijhouden van mededelingen.
  • Interieur verzorgen op de gangen.
  • Papiercontainers buitenzetten: zie informatiebord.
  • Sneeuwruimen, strooizout, wintergereedschap.
  • Vlaggenprotocol (i.s.m. huurgedeelte).
  • Voorjaarsschoonmaak: het vegen van de garage en fietsenkelder.
  • Wij hebben de beschikking over een strooiwagen, strooizout en sneeuwschuivers. Het extra schoonhouden van onze directe paden en stoepen wordt geregeld door het bestuur. De gemeente strooit in voorkomende gevallen tot beneden aan onze garageroldeur.