Wonen in combinatie met zorg.

Sinds het begin van bewoning van onze appartementenflats wordt er regelmatig gerefereerd aan het onderwerp: “Wonen in combinatie met zorg”. In de tekst van de destijds verschenen verkoopbrochure werden een tiental regels opgenomen die dit beschrijven. Deze tekst bevat een groot aantal woorden die inspelen op het gevoel en belevingswereld van de lezer en die mogelijk de suggestie wekken dat er 24/7 een legertje van verpleegsters in het Rundgraafpark klaar zit om bij een eerste druk op de bel, in actie te komen.

Helaas, zo was en is de zorg in Nederland en dus ook in het Rundgraafpark niet geregeld en reden waarom er in de tekst van de brochure de zinsnede “vooralsnog kunt u hiervan op indicatie gebruik maken” is opgenomen.

Het verlenen van zorg in Nederland is geen taak van de eigenaar van het complex, resp. verhuurder, maar wordt daadwerkelijk geleverd door een zorginstelling (zoals Zuidzorg of OKTOBER) die u verkiest en waarbij een zorgindicatie de mate van verzorging aangeeft.
Dat dienstverleners in de zorg er geen brood in zagen om een permanente zetel in het Rundgraafpark in te richten, was hun commerciële beslissing en heeft voor u geen enkele invloed op beschikbaarheid van zorg aan huis.

In het Rundgraafpark werden gerealiseerd: een fysiopraktijk, voetverzorging, een bloedprik gelegenheid en een aantal kamers met zorg voor licht dementerenden en dagopvang. Voor de sociale contacten is er het gemak van een eetgelegenheid, een grand café en activiteiten in het Atrium. Uw eigen appartement is gebouwd met een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, sociale veiligheid en inbraakwerende voorzieningen.

Naar ons inzien is er dan ook geen enkele reden aanwezig om in enig gesprek af te dingen op de waarde van een appartement en de beschikbare voorzieningen.

Bestuur VvE Houtwal