Hang en Sluitwerk.

Het standaard aangebrachte hang- en sluitwerk aan uw voordeur wordt gerekend tot gemeenschappelijk eigendom van de vereniging. Het onderhoud en reparatie aan dit hang- en sluitwerk, aan de kozijnen, die de scheiding vormen tussen privé (uw woning) en gemeenschappelijke gedeelten (de gang) komt dus voor rekening van onze gezamenlijke kosten van onderhoud. Het vervangen van (verloren) sleutels is voor rekening van de eigenaar, resp. de bewoner(s).
Het onderhoud aan overig hang- en sluitwerk aan de kozijnen in uw appartement is voor eigen rekening.

Knopcilinder
Het is toegestaan om de standaard cilinder in de voordeur op eigen kosten te (laten) vervangen door een knopcilinder.

Rubber dopjes in de kozijnen van de opdekdeuren: deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

Sleutels vergeten en u kunt er niet meer in?
Buitengesloten bewoners melden zich eerst bij het bestuur: 06 48 84 21 51