Intercom installatie.

De deur-open-installatie met bellentableau is het elektronische meldpunt naast de hoofd-toegangsdeuren: de intercominstallatie.
In deze intercominstallatie zijn (per flat) de achternamen en de huisnummers van de bewoners opgenomen in een naamregister.

urmet wandtoestel

Nadat de bezoeker bij u heeft aangebeld verschijnt het beeld van de bezoeker binnen enkele seconden op uw monitor. U hoeft hiervoor niet de hoorn van de haak te nemen. Wilt u met de bezoeker spreken dan neemt u de hoorn van de haak.

Voor het openen van de deur drukt u op de deuropentoets (de toets met het sleutel symbool) het beeld verdwijnt automatisch na ongeveer  1 minuut of wanneer er bij een andere woning wordt aangebeld.

Aan de onderzijde van de monitor bevinden zich 2 draaiknoppen waarmee u het contrast en de helderheid kunt regelen. Tenslotte vindt u achter de hoorn een regelaar waarmee u het volume van het oproepsignaal in 3 verschillende standen kunt zetten: minimum – medium – maximum.

De Bibus II VOP installatie is gemeenschappelijk eigendom van de vereniging als het gaat om vervangen, reparatie en onderhoud. Storingen of aanvragen voor wijzigen van het naamregister meldt u bij het bestuur.


Technische gegevens:

Merk: Urmet Domus.
Model: Bibus II VOP
Voeding voor systemen met video: 1074/20
Databusverdeler: 1072/24
Deuropener: 17HZ
Progammeerset: 1032/65

Installatie: er zijn 2 gescheiden installaties. In de meterkast van Flat Noord en Flat Zuid is de voeding en de databusverdeler geplaatst.

Onderhoud: de BIBUS vergt geen onderhoud anders dan (bij verhuizing) het bijwerken van het naamregister  van de bewoner.

Wijzigen van de inhoud van het systeem: de programmeerhandleiding met een toetsenbord en een tabel met codes en namen zijn in het bezit van  het bestuur. Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die getoond worden wijzigen. Standaard is opgenomen uw huisnummer en achternaam.

Bij voorkomende storingen:

  • altijd melden bij het bestuur.
  • Bij storingen aan de Bibus eerst de modules resetten door de steker van de voeding 1074/20 uit de spanningsvoorziening te halen.
  • Storingen aan een individuele deur-open functie/videoweergave: wandtoestel afnemen van de grondplaat en contacten reinigen.
  • De bedrading van het toestel mag niet worden losgenomen aangezien de intercom dan buiten werking treed.

Leverancier: ELBO – http://www.elbotechnology.nl

Groot Onderhoud: ES&I – Veldhoven