Fietsenstalling.

Direct na het in gebruiknemen van onze appartementen bleek de fietsenstalling ontoereikend. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met 1,5 fiets per appartement. Dit komt neer op 60 plaatsen. Door het bijplaatsen van enkele rekken in de garage is het aantal verhoogd naar 80. De eigenaren van appartmenten 13, 19, 20, 21 42, 43 zijn verzocht hun fietsen te plaatsen in de garage en niet langer in de fietsenstalling.

Oplaadinrichting

In de fietsenberging zijn voorzieningen aangebracht voor het opladen van elektrische fietsen en scootmobielen. Hieraan zijn geen kosten verbonden (besluit ALV). Het opladen van voertuigen of apparaten op plaatsen in de garage die daarvoor niet zijn toegewezen, is in verband met brandgevaar niet toegestaan.