Voorlopige Agenda ALV 2020

 1. Opening
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Jaarrekening boekjaar 2019 VvE Rundgraafpark
 8. Meerjarig onderhoudsplan 2020-2049 VvE Rundgraafpark
 9. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2021 VvE Rundgraafpark
 10. Jaarrekening boekjaar 2019 VvE Houtwal
 11. Meerjarig onderhoudsplan 2020-2049 VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen boekjaar 2021 VvE Houtwal
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020
 14. Overige te behandelen voorstellen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting